Ông LƯƠNG VĂN LẮM

Sáng lập viên

Điện thoại: 02839203135 (ext 120)

Emai: lam.luong@htccorp.vn

 • Tổng giám đốc của HTC Group.
 • Thạc sỹ Luật tại Đại học Nagoya, Nhật Bản.
 • Sáng lập viên Công ty Luật TNHH Quốc tế HTC.
 • Phó Chủ tịch Hiệp hội tư vấn, xúc tiến Đầu tư cho các Doanh nghiệp Nhật Bản, nước ngoài.
 • Có hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn pháp lý, luật sư cộng sự, giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, từng làm cố vấn cao cấp tại các Công ty lớn (Công ty Luật LCT, Tập đoàn FICO, Tập đoàn VPBank, Tập đoàn MIK, Công ty luật ATIM,…)

Ông Nguyễn Đặng Minh

Cộng sự

Điện thoại: 02839203135 (ext 112)

Email: minh.nguyen@htccorp.vn

 • Thạc sỹ luật – Đại học Nagoya, Nhật Bản.
 • Luật sư (Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh).
 • Trọng tài viên (Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Luật Gia Việt Nam – VLCAC).
 • Giảng viên thỉnh giảng tại Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh Tế – Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Có gần 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý tại các công ty luật nổi tiếng trong nước và một trong số các công ty luật lớn nhất của Nhật Bản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ông Minh chuyên sâu về các lĩnh vực pháp lý: đầu tư nước ngoài, mua bán & sáp nhập doanh nghiệp, chống độc quyền, giao dịch xuyên biên giới, trọng tài thương mại, giải quyết khủng hoảng doanh nghiệp. Các lĩnh vực chủ yếu mà ông Minh tư vấn bao gồm bất động sản, luật hợp đồng, lao động, tài chính, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm.

Ông NGUYỄN TRƯƠNG TÍN

Cộng sự – Cố vấn cấp cao

Điện thoại: 028 3920 3139 (ext 105)

Email: tin.nguyen@htccorp.vn

 • Thạc sĩ tại Trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên tại Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Luật gia của Hội Luật gia Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Có hơn 20 năm kinh nghiệm (10 năm trong ngành Tòa Án và 10 năm cố vấn cấp cao cho các Công ty Luật uy tín) về lĩnh vực tranh tụng.
 • Cố vấn cao cấp trong nhiều vụ kiện dân sự, kinh doanh, thương mại phức tạp, có quy mô lớn, đặc biệt là các vụ kiện dân sự, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.

Bà NGUYỄN HỒ THỊ VY

Giám đốc điều hành

Điện thoại: 028 3920 3139

Email: vy.nguyen@htccorp.vn

 • Luật Sư (Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh).
 • Có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tranh tụng, tư vấn pháp lý cho dự án bất động sản, tư vấn đầu tư trong và ngoài nước, tư vấn hợp đồng thương mại.
 • Luật sư Hồ Vy còn có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn nội bộ trong các doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như dịch vụ, tài chính, bất động sản, xây dựng, năng lượng.