HIỂU ĐƯỢC NHỮNG RÀO CẢN VỀ PHÁP LÝ VÀ CÁC RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ MÀ CÁC DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP PHẢI, CHÚNG TÔI LUÔN CẬP NHẬT NHỮNG THÔNG TIN PHÁP LÝ MỚI NHẤT VÀ BIẾT CÁCH THỨC HỮU HIỆU ĐỂ GIẢM THIỂU TỐI ĐA NHỮNG RỦI RO CHO KHÁCH HÀNG.

Lương Văn Lắm

Tổng Giám Đốc

Tư Vấn Đầu Tư M&A

 • Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng bản chào giá
 • Tư vấn chiến lược mua-bán, sáp nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng, thương lượng hợp đồng và giám thực hiện
 • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua-bán, sáp nhập doanh nghiệp
 • Tiến hành thủ tục mua-bán, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Tư Vấn Đầu Tư Trong Nước Và Nước Ngoài

 • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước, ngoài nước
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong nước, ngoài nước
 • Các dịch vụ khác có liên quan đến đầu tư trong nước, ngoài nước.

Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 • Thành lập công ty
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Cung cấp dịch vụ kế toán, lao động của doanh nghiệp
 • Tạm ngưng, giải thể doanh nghiệp
 • Thủ tục phá sản

Lập Dự Án Đầu Tư

 • Nghiên cứu, đánh giá thị trường đầu tư
 • Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư
 • Lựa chọn hình thức đầu tư
 • Tiến hành các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư

Nghiên Cứu Khả Thi

 • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi để phân tích những thuận lợi và bất lợi của việc đầu tư dựa trên vị trí dự án, điều kiện kinh tế xã hội, thời hạn đầu tư
 • Thiết kế kiến trúc, dân dụng, kết cấu, cơ điện sơ bộ theo yêu cầu chức năng của dự án
 • Lập nghiên cứu kế hoạch chi phí sơ bộ dựa trên thiết kế sơ bộ
 • Báo cáo phân tích kinh tế thông qua phân tích chi phí đầu tư, lợi nhuận thu được từ dự án.

Tư Vấn Quản Lý Và Giám Sát Dự Án

 • Điều phối tư vấn thiết kế
 • Liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng về các chấp thuận và các giấy phép liên quan đến dự án.
 • Quản lý và giám sát thi công công trình, dự án.