CHÚNG TÔI KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC PHÁT HUY TỐI ĐA CÁC THẾ MẠNH CỦA MÌNH NHẰM ĐEM LẠI CHO KHÁCH HÀNG LỢI ÍCH CAO NHẤT TỪ DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU VÀ HIỆU QUẢ

Nguyễn Đặng Minh
Giám đốc điều hành

 

Tư Vấn Pháp Luật

 • Lao động & Việc làm
 • Tài chính & Ngân hàng
 • Giao dịch Dân sự, Thương mại
 • Doanh nghiệp, Đầu tư
 • Pháp luật Hợp đồng
 • Thành lập doanh nghiệp và Các dịch vụ xin cấp phép
 • Dịch thuật Pháp lý

Pháp Lý Bất Động Sản

 • Tư vấn đầu tư Bất Động Sản
 • Hợp đồng mua bán, thuê nhà
 • Tư vấn chiến lược mua-bán, sáp nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn tách thửa đất đai
 • Tư vấn pháp luật đất đai
 • Tư vấn cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất
 • Tư vấn mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Tư vấn cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về bất động sản, đầu tư, thương mại